Дипломирани ХДТ специалисти

В България вече има компетентни хомеопати по Хомеопатична детокс терапия, които успешно завършиха обученията и се дипломираха при Тон Янсен. Можете да се свържете с тях по координатите, изписани на тази страница.
Списък на хомеопатите по Детокс терапия:
Десислава Тодорова, Desislava Todorova, email: elatebg@gmail.bg, тел: 0895171770
Д-р Бонка Игнатова, Bonka Ignatova, email: dr_ignatova@mail.bg, тел: 0889202640
Даниел Димитров, Daniel Dimitrov, email: dr.danny@abv.bg, тел: 0893362317
Даниел Славов, Daniel Sloavov, email: electric_mashine@abv.bg, тел: 0899049013
Д-р Деница Пунева, Denica Puneva, email: denypuneva@abv.bg, тел: 02/9819310
Д-р Галя Колев,а Galya Koleva, email: galiak@abv.bg, тел: 02/9814355
Юлия Цанкова, Julia Angelova Tzankova, email: julia_angel@abv.bg
Лидия Николова, Lidia Nikolova, email: svetlana.dulgerova66@abv.bg, тел: 0897366113
Мария Давидкова, Maria Dimitrova Davidkova, email: mariadavidkova88@gmail.com
Мария Цанчева, Maria Tzancheva, email: m_tzancheva@yahoo.com, тел: 0886580969
Наталия Горанова, Natalia Goranova, email: nataliagoranova@mail.bg, тел: 02/9819310
Д-р Светлана Винарова, Svetlana Vinarova, email: drvinarova@mbox.contact.bg, тел: 0887278871
Таня Минчева, Tanya Mincheva, email: tanya_mincheva@abv.bg, тел: 0884334Валентина Дишева, Valentina Dimitrova Disheva, email: valia@gbg.bg, тел: 0882021545. „Завършила съм през 1995г първия дипломен курс по класическа хомеопатия в България, воден от Питър Чапел и Лондонския колеж по класическа хомеопатия. Преподавала съм хомеопатия в дипломните курсовете на Хомеопатичното общество в България. Завършила съм курс по Фол-диагностика. Хомеопатичната детокс терапия /ХДТ/ е родена от времето: когато нещо стане много необходимо, то се появява. Това е мощен метод за възстановяване на силно увреденото здраве на съвременния човек, който изисква от практикуващия жив и цялостен поглед към живота във всичките му аспекти и проявления. ХДТ обединява и съчетава в единство многообразни познания, като издига на ново ниво възможностите за балансиране и оздравяване на човешкия организъм.“
Величка Маринова, Velichka Marinova, email: vilimarino@abv.bg, тел: 0887573739
Весела Балтова-Хомеопат ЕООД, Vesela Baltova, email: vessela.dr@abv.bg, тел: 0888836921
Д-р Вилма Михайлова, Vilma Mihaylova, email: doctorvilma@abv.bg, тел: 0888854834
hdt_cvetelina
Цветелина Борисова, Tsvetelina Borisova, email: cvetelinaborisova@abv.bg, тел: 0887393

Петър Лазаров, Petar Todorov Lazarov, email: drp.lazarov@abv.bg
Мария Костова, Maria Kostova, email: maria579@abv.bg
Роза Митрева, Roza Mitreva, email: roza_mitreva@abv.bg